Wat houdt PSYCH-K® precies in?

In dit onderstaand artikel beschrijft Paula van der Werff, PSYCH-K® instructeur van Nederland wat PSYCH-K inhoudt en over Rob Williams, de grondlegger van PSYCH-K®

Paula van der Werff is instructeur van PSYCH-K® in Nederland. Zij verzorgt de workshops vanuit haar praktijk in Leiderdorp. Paula is van oorsprong psycholoog en heeft na jarenlange ervaring ondervonden hoe waardevol PSYCH-K® is en hoe je eenvoudig en zonder pijn je belemmerende overtuigingen kunt veranderen in steunende en liefdevolle overtuigingen. 

Publicatie van Paula van der Werff, 8 mei 2015

Als je de software van je brein verandert, verander je de computeruitdraai van je leven … en de wereld! Rob Williams

Rob Williams, de grondlegger van PSYCH-K, noemt PSYCH-K een spiritueel proces met psychologische voordelen. Hij gelooft dat wij mensen vergeten zijn dat wij spirituele wezens zijn in een menselijk lichaam om een menselijke ervaring op te doen. Als wij onze onderbewuste overtuigingen weer op één lijn kunnen brengen met deze waarheid, dan kunnen we onszelf bevrijden van heel veel belemmerende overtuigingen waarin we gevangen zitten. Je kunt je afvragen waarom we hier op aarde gekomen zijn? Om onszelf of onze buren/medewerkers/collega’s het leven zuur te maken? Om eenzaam op de bank te zitten met een zakje chips en de televisie afgestemd op een geestdodend programma? Of om een prachtige ervaring te hebben in harmonie met de natuur en in verbinding met andere mensen om ons heen? En de grote vraag is: hebben we daar iets in te kiezen?

Er zijn vele paden naar en vele namen voor onze spirituele bron, maar alle paden krijgen te maken met de “barricades” van ons onderbewuste. Vaak is het onderbewuste als een mijnenveld van belemmerende overtuigingen en oude en verouderde “programma’s.” Deze programma’s passen niet meer bij wie je nu bent, of wie je wilt worden. Toch hebben deze onderbewuste programma’s nog steeds invloed op jouw leven, zoals relaties, eigenwaarde, financiële voorspoed, carrière keuzes, zelfs je gezondheid en vitaliteit. PSYCH-K helpt om een veilig pad te maken door deze barricades naar een nieuwe plek waar je een verruimd potentieel aan kan boren voor elk gebied van je leven.

Verander de wereld, begin bij jezelf.
Rob Williams roept ons op om ons potentieel te vergroten, want het slechte nieuws is dat de problemen in onze wereld formidabel zijn. Het goede nieuws is dat oplossingen beschikbaar zijn. En, het allerbeste nieuws is dat we zelf de oplossing zijn! Hiermee wordt bedoeld dat we ons bewustzijn kunnen evolueren naar een nieuw niveau van denken. Zoals Albert Einstein zei “we kunnen een probleem niet oplossen vanuit het niveau van denken dat het heeft gecreëerd.” Onderzoek heeft laten zien dat PSYCH-K een Hele-Brein Staat creëert, wat als een soort van poort fungeert naar een hoger bewustzijn, een hogere denkcapaciteit naar nieuwe niveaus van functionaliteit en creativiteit. Deze hogere staat van bewustzijn is nodig om de problemen in ons persoonlijke leven en in de wereld aan te pakken. Als je jezelf verandert, verander je de wereld!

Hele-Brein-Staat
De hele-brein-staat zie je met hersenonderzoek terug bij zeer geoefende yogi en mensen die al vele jaren meditatie beoefenen. Onderzoek van Rob Williams en Jeffrey Fannin heeft laten zien dat 95% van alle deelnemers aan dit onderzoek al na één Balans van PSYCH-K aantoonbaar (zichtbaar op een QEEG) in een hele-brein-staat waren.

In een hele-brein-staat hebben mensen de beschikking over al hun capaciteiten van zowel de linker- als de rechterhersenhelft. Grofweg gezegd gaat de linkerhersenhelft over functies als logisch nadenken met woorden en is goed in analyseren. De rechterhersenhelft denkt in beelden en hier zitten de emoties en creativiteit. Iemand die in de rechterhersenhelft ‘vast’ zit kan zich overspoeld voelen door emoties en heeft niet meer de beschikking over optimaal rationeel denken. Stel je een situatie voor waarin een baas zijn medewerker de les leest, omdat een rapport niet op tijd af is. Mensen in mijn praktijk zeggen achteraf dan vaak dingen als: “oh ja, dat had ik moeten zeggen en dat had ik moeten zeggen, alleen kon ik daar toen niet opkomen. En dat gebeurt me zo vaak als iemand mijn werk bekritiseerd, stom is dat.” Alsof ze op dat moment geen toegang hadden tot de informatie opgeslagen in deze hersenhelft. En zo voelden zij zich eerst klein en minderwaardig en vervolgens bevestigen zij intern dit gevoel door tegen zichzelf te zeggen: “Dat heb je slecht gedaan, je had beter voor jezelf op moeten komen.”

PSYCH-K Balans
Een PSYCH-K Balans is een proces dat ontworpen is om een hele-brein staat te creëren. Deze hele-brein-staat is bij uitstek geschikt om het onderbewuste te herprogrammeren met nieuwe ondersteunende overtuigingen die je doelen ondersteunen in plaats van blokkeren. Een ondersteunende overtuiging, zoals “Ik geef op een kalme en vriendelijke wijze antwoord aan mijn baas, ook als hij op een geërgerde toon een vraag stelt.” Dit kan in de plaats komen voor bijvoorbeeld het oude programma van “Help, ik word aangevallen, ik ga huilen.” Of “Help, ik word aangevallen, ik moet me verdedigen.”

PSYCH-K is:

  • Een vriendelijk, niet-invasief, interactief proces van verandering met een bewezen staat van dienst van meer dan 25 jaar.
  • Een simpel en zeer krachtig proces om onderbewuste overtuigingen te veranderen die je belemmeren en saboteren.
  • Een unieke mix van verschillende tools voor verandering, sommige komen uit de moderne neurowetenschap en andere uit oude wijsgerige tradities.
  • Een revolutionaire aanpak om verandering op het onderbewuste niveau te bewerkstelligen waar 95% van ons bewustzijn actief is.
  • Een proces dat vernieuwend is met betrekking tot de standaardmethoden van visualisatie, wilskracht en positieve affirmaties. Dit proces is in vooral zeer effectief in de gebieden van gedrag/gewoonte verandering, welzijn en vermindering van stress.