Groeitaal

Overtuigingen hebben een sterke invloed op het gedrag. De Amerikaanse psychologe Carol Dweck ontdekte dat bij kinderen en volwassenen hun intelligentie, talenten en overtuigingen zeer bepalend zijn voor hun leermotivatie. Dweck onderscheidt twee soorten overtuigingen: de vaste mindset en de groeimindset. (Dweck, C.S. 2018)

Er is meer nodig dan alleen positief denken

Vanuit de theorie van dr. Bruce Lipton is alleen ‘positief denken’ niet genoeg, het leidt niet altijd tot verandering. Er is volgens hem meer nodig dan alleen ‘positief denken’ ( Lipton, dr B.H. 2015)

‘Het bewustzijn en onderbewustzijn zijn wederzijds afhankelijk. De bewuste geest- die de zetel is van onze persoonlijke identiteit, bron, of geest-is de creatieve geest. Hij kan naar de toekomst kijken, terugblikken op het verleden, of zich losmaken van het huidige moment als hij in ons hoofd problemen oplost. Door zijn creatieve vermogen kan de bewuste geest onze wensen, verlangens en aspiraties voor ons leven scheppen. Het is de geest die ‘ positieve gedachten’ tevoorschijn kan toveren. 

De onderbewuste geest is daarentegen voornamelijk een verzamelplaats van stimulus-respons- bandopnamen die voortkomen uit instincten en aangeleerde ervaringen. De onderbewuste geest is in wezen een gewoontedier; hij zal -tot ons verdriet- als antwoord op de signalen van het leven keer op keer dezelfde gedragsmatige reacties vertonen’

Wanneer het om de neurologische verwerkingscapaciteit gaat, is de onderbewuste geest meer dan een miljoen keer krachtiger dan de bewuste geest. Het blijkt dat de programma’s die door de onderbewuste geest zijn verworven 95% of meer van onze levenservaringen bepalen. (Szegedy-Maszak 2005)

De leerkuil 

Het gebruik van groeitaal is prachtig en zeer stimulerend voor het kind, èn gericht op de bewuste geest, die een verwerkingscapaciteit heeft van 5%. 

‘De Leerkuil’, die in het artikel van René Lous wordt beschreven is bedoeld om rt’ers kinderen te helpen om te gaan met zaken, die ze moeilijk en misschien wel spannend vinden. (Tijdschrift voor rt’ers, LBRT, Jaargang 27, 2019,#2) Hij beschrijft dat bovenaan de ‘leerkuil’ overtuigingen naar boven komen zoals” ik kan het niet”, “ ik stop ermee”, “ ik ben hier slecht in”. Onderin de ‘leerkuil’ ontstaat voor het kind een denkbeeldige muur. Het kind heeft nu de keuze om op te geven of door te gaan. 

De kracht is om als rt’er samen met het kind op zoek te gaan naar gedachten  en overtuigingen, die hem of haar helpen uit de leerkuil te kunnen klimmen. Overtuigingen zoals “leren doe ik stap voor stap”, “ ik zet door totdat het lukt”. 

Vanuit de theorie van Dr. B.H. Lipton is het de bewuste geest, die heel graag vanuit deze groeimindset wil handelen en ik heb ervaren dat vanuit wilskracht een kind enorme stappen kan maken.

Vanuit de onderbewuste geest ( ‘de vaste mindset’) kunnen er belemmerende overtuigingen zijn, die de bewuste geest hinderen om verdere stappen te kunnen maken. Het kind komt dan in feite in een situatie, waarin hij metaforisch op het rempedaal trapt, en tegelijkertijd het gaspedaal ingedrukt houdt. Hij wil vooruit, maar de onderbewuste geest trekt hem tegelijkertijd achteruit.

Het is dan uiterst belangrijk om de ‘ontkrachtende programma’s’ in de onderbewuste geest te herschrijven.

Leren gaat gemakkelijk als de bewuste en onderbewuste geest met elkaar samenwerken

In de praktijk gebruik ik ‘groeitaal’ van Carol Dweck tijdens mijn begeleiding en vanuit de theorie van  dr. B.H. Lipton heb ik ervaren hoe krachtig het werkt als het lukt om belemmerende overtuigingen te transformeren. Wat zou het prachtig zijn als het kind tijdens zijn leerproces de gewoonteprogramma’s met behulp van ‘groeitaal’ herprogrammeert. Met PSYCH-K® lukt het om onderbewuste programma’s te herschrijven. Het doel is dat de bewuste geest samenwerkt met de onderbewuste geest. De overtuigingen zoals “ ik mag om hulp vragen”, “ik kan het leren”, “ ik leer door te oefenen” worden dan vanuit zowel het bewuste als onderbewuste ondersteund. Ik heb ervaren dat het kind dan zonder moeite uit de ‘leerkuil’ klimt en stappen zet in zijn of haar leerontwikkeling.